Paddla Stockholms kajakled

Stockholms kajakled grundades för att möjliggöra för fler att komma ut i naturen på ett säkert och hållbart sätt. Vi har alla olika intressen och förutsättningar som gör att våra kajakturer skiljer sig åt. Någon vill ha en riktig njutartur med kortare paddlingar och mycket tid för sol, bad och lyxiga middagar. Någon annan vill uppleva ytterskärgården och kan tänka sig lite mer krävande etapper. Stockholms kajakled har etapper som passar alla intressen och förutsättningar.

Våra leder är kvalitetssäkrade och säkerhetsbedömda av våra kajakguider. Läs mer om kajaksäkerhet och om hur vi bedömer olika leders svårighetsgrad här [länk till sida]. Kom ihåg att du alltid själv ansvarar för din egen säkerhet vid kajakpaddling och att det är viktigt att förbereda sin kajaktur ordentligt [Länk till sida]. Även lätt etapp kan bli mycket svår under fel väderförhållanden.

Boka din kajakupplevelse på kajakleden enkelt här [länk till bokningssida].

Tre etapper – tre olika upplevelser

Våra tre etapper är designade för att erbjuda olika typer av kajakpaddling. Här nedanför beskriver vi etapperna lite mer utförligt och kom ihop att du alltid är välkommen att rådfråga någon av våra vildmarksguider direkt på plats vid våra accesspunkter på Sollenkroka brygga och Stavsnäs gästhamn

Hjälmö-Lådna runt

Etapp ett

· Starta på: Sollenkroka brygga

· Rekommenderad tid: 2-3 dagar

· Svårighetsgrad 2 av 5

· Klicka här för etappkarta

Etapp 1 kallar vi Hjälmö-Lådna runt. Etappen startar och slutar på accesspunkten Sollenkroka och erbjuder skyddad vacker paddling i mellanskärgårdens naturreservat Hjälmö-Lådna (länka till https://skargardsstiftelsen.se/omrade/hjalmo-ladna/) och Träskö-Storö (länka till https://skargardsstiftelsen.se/omrade/trasko-storo/).
Denna etapp passar mycket bra för nybörjare då paddlingen är skyddad och väderexponerade partier är få.

Kanholmsfjärden runt

Etapp två

· Starta på: Stavsnäs gästhamn eller Sollenkroka brygga

· Rekommenderad tid: 4 dagar

· Svårighetsgrad 4 av 5

· Klicka här för etappkarta

Etapp 2 kallar vi Kanholmsfjärden runt. Denna etapp startar på accesspunkt Stavsnäs och avslutas på Sollenkroka eller tvärtom. Etappen erbjuder ett lite längre äventyr med varierad natur i gränslandet mellan inner- och ytterskärgård och kan med fördel förlängas med ett dygn i Möjareservatet (länk: https://skargardsstiftelsen.se/omrade/mojaskargarden/) eller ett besök i Sandhamn. Denna etapp innehåller väderexponerade partier och paddling över öppet vatten, och under utmanande väderförhållanden krävs tidigare erfarenhet

Runmarö runt

Etapp tre

· Starta på: Stavsnäs gästhamn eller Sollenkroka brygga

· Rekommenderad tid: 4 dagar

· Svårighetsgrad 4 av 5

· Klicka här för etappkarta

Etapp 3 kallar vi Runmarö runt. Etappen startar och slutar på accesspunkten i Stavsnäs och erbjuder möjlighet till ytterskärgård samt mer äventyrlig paddling i havsbandet. Etappen kan med fördel förlängas med ett besök i Bullerö naturreservat (länk: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/besoksmal/naturreservat/bullero.html) eller Sandhamn (länk: https://www.destinationsandhamn.se/)